Projekt edukacyjny „Uniwersytet Dzieci”

„W naszej szkole poszerzamy kompetencje społeczne uczniów. Klasa 4 pod opieką wychowawczyni przystąpiła do projektu edukacyjnego wspierającego rozumienie i kontrolowanie własnych oraz cudzych emocji fundacji „Uniwersytet Dzieci”.