Moderujący rozmowę Jacek Tarnowski stworzył przyjazny klimat spotkania, które nie odbyłoby się bez wsparcia Jerzego Kaczorka z Warszawy i Grzegorza Bernaciaka, którzy kibicują gorąco powstającej w gimnazjum w Rudzie sekcji kajakowej.

Na spotkaniu byli obecni włodarze gminy: wójt gminy Pani Marzena Bernat i zastępca wójta Pan Michał Gutowski. Odwiedzili nas także wspierający działania na rzecz rozwoju sportów wodnych radny wsi Ruda Tadeusz Bernaciak, sołtys Beata Szustak i prezes OSP z tej miejscowości Wojciech Kania.

Czy uda się wykorzystać potencjał szkoły w Rudzie do rozwoju takich dyscyplin sportu jak kajakarstwo?

Olimpijczycy pozostawili po sobie pamiątkowe wiosła, które wręczyli pani wójt gminy i pani dyrektor, swoje autografy i zdjęcia , po które ustawiła się długa kolejka. Uśmiechnięci , bezpośredni sportowcy robili prawdziwą furorę w szkole.