Sprzątanie świata w Naszej Szkole

Pamiętamy o akcji Sprzątanie świata – międzynarodowej kampani odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.