Wycieczka do Bałtowa

🐝🐝🍯Wycieczka do Bałtowa – warsztaty pszczelarskie „O pszczołach i pożytkach z ich istnienia płynących. Warsztaty pszczelarskie składały się kilku części – etap lekcyjny, podczas którego zapoznao uczniów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z pszczołami, etap praktyczny – gdzie można dotknąć, sprawdzić, zobaczyć narzędzia, którymi posługuje się pszczelarz, przymierzyć strój ochronny, wykonać świece z wosku a także uświadomić sobie ile zawdzięczamy tym małym owadom. Podczas zajęć plenerowych zwiedziliśmy pasiekę edukacyjną, gdzie dzieci poznały historię i rozwój bartnictwa.