Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego świętowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie na wesoło. Stoczyła się ostra rywalizacja między starszymi klasami o tytuł mistrzów i wicemistrzów języka polskiego. Uczniowie rozwiązywali quizy i zadania, ćwiczyli giętkość języka na „łamańcach” , próbowano swoich sił w słowotwórstwie. Po wspólnej zabawie rozdano dyplomy. Tytuł mistrzów języka polskiego otrzymali uczniowie klasy piątej. W konkursie krasomówczym pierwsze miejsce zajął Dominik Wyderski, drugie Patryk Bernaciak, a trzecie Katarzyna Bąk. Wyłoniono również laureatów klasowych konkursów ortograficznych: Dominik Wyderski został mistrzem klasy szóstej, a Paweł Wójcik klasy piątej. Najmłodsi uczniowie wzięli udział w konkursie kaligraficznym. Zwycięstwo w tej konkurencji osiągnęli: Piotr Rożek z klasy trzeciej, Lena Zawłocka z klasy drugiej i Piotr Bernaciak z klasy pierwszej.