Plan zajęć online

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Poniższy plan zajęć dla klasy V I VI obejmuje zajęcia tylko i wyłącznie online.

Z nauczycielami kontaktujecie się również przez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie jak dotychczas.