Ogłoszenie

Ogłoszenie

w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudzie.

Rozdanie świadectw, nagród, dyplomów odbędzie się na terenie szkoły z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbywać się będzie według następującego harmonogramu:

          25.06. 2020r.- czwartek

 • godz. 12.00 – spotkanie przedszkolaków z wychowawcami  odbędzie się na boisku szkolnym ( w razie deszczu- na sali gimnastycznej)
 • godz. 10.00 – klasa ,,0” spotkanie w sali nr 7

          26. 06. 2020r. – piątek

 • godz. 8.00 – klasa 1 spotkanie w sali nr 14
 • godz. 8.15 – klasa 2 spotkanie w sali nr 13
 • godz. 8.30 – klasa 3 spotkanie w sali nr 6
 • godz. 9.00 – klasa 5 spotkanie w sali nr 4
 • godz. 9.15 – klasa 6 spotkanie w sali nr 2
 • Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i przybycie o wyznaczonej godzinie, uczniowie uczestniczą w rozdaniu świadectw, bez opiekunów – rodzice mogą poczekać na dzieci przed szkołą.
 • W zakończeniu roku może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Prosimy by dzieci posiadały stosowne oświadczenie.
 • Oświadczenie można napisać odręcznie, a jego treść znajduje się w załączniku.
 • Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29,30 czerwca 2020r. w godz. 10-12.00 w sekretariacie szkoły.

Oświadczenie