21 Lutego Dzień Języka Ojczystego

„W naszej szkole uczniowie obchodzą to szczególne święto zarówno stacjonarnie, jak również on-line. Klasy I-III biorą udział w konkursie kaligraficznym. Z każdego zespołu wyłoniony zostanie mistrz pięknego pisania. Uczniowie klasy VI i VII przygotowują plakaty, infografiki i prezentacje poświęcone językowi ojczystemu. Polonistka przygotowała również specjalne lekcje języka polskiego pod hasłem „Polski – to, co lubię!”.