Terminy wywiadówek w ZSP w Rudzie

Terminy wywiadówek ( on-line, poprzez platformę Teams )

27.05.2021r. kl.III godz.16.00
kl.II godz.16.30
kl.I godz. 17.00
kl.”0” godz.17.30

28.05.2021r.

kl.IV godz. 16.00
kl.V godz.16.30
kl.VII godz 17.00