Program „Laboratoria przyszłości” dla szkół

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie otrzymał wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych Czytaj dalej