#Laboratoria Przyszłości

#Laboratoria Przyszłości
W ramach realizacji rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” w kl. „0” wychowawca Aleksandra Kiepas przeprowadziła zajęcia pt. „Geometryczne pojazdy latające” a w kl. I wychowawca Barbara Pikus przeprowadziła zajęcia „Wyprawa na wyspę tolerancji”. Na zajęciach zostały wykorzystane klocki Korbo zakupione dzięki wsparciu w/w rządowego projektu. Zajęcia przyniosły dzieciom wiele radości, ale przede wszystkim dzieci miały możliwość treningu pamięci i koncentracji, rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i logicznego oraz rozwój motoryki małej i dużej. Była to również okazja rozwijania dziecięcej kreatywności i wyobraźni.