Światowy Dzień Monitoringu Wód

W dniu 18 września obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wód, który ma nam przypomnieć jak ważnym czynnikiem dla życia na ziemi jest woda. Uczniowie na lekcji chemii pod kierunkiem pani Anny Wacińskiej, pochyliły się nad tym zagadnieniem. Młodzież na lekcji wykonywała serię testów: oznaczali pH wody, jej twardość ogólną i węglanową, stężenie związków amonowych, azotynów, azotanów i fosforanów oraz oznaczanie poziomu zwartości żelaza w wodzie.