XXII Dzień Papieski

XXII Dzień Papieski został uczczony apelem szkolnym. W Blasku Prawdy… „Nie zastąpi Ciebie nikt” – te słowa wielokrotnie wypowiadane są przy okazji wspomnień Papieża Jana Pawła II. W poniedziałek 19 października cała społeczność szkolna ZSP w Rudzie brała udział w uroczystym apelu upamiętniającym XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”, który przypada każdego roku w rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową – 16 października.
Jan Paweł II wielokrotnie zwracał się do młodych wskazując im drogowskazy życia: „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić (…).Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych” – głosił Papież Polak. Niech dorobek i pamięć o tym wielkim Polaku zachowa się w pamięci kolejnych młodych pokoleń. Święty Janie Pawle II – módl się za nami!