Akcja Codeweek

Jak co roku w naszej szkole uczestniczymy w październikowej akcji CODEWEEK. Celem podejmowanych działań jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych z kodowaniem. Na zajęciach nasi podopieczni przez zabawę zdobywali kompetencje związane z kodowaniem.
Kodowanie rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia oraz wnioskowania, spostrzegawczość, wyobraźnię i logiczne myślenie. Wpływa na rozwój manualny oraz wzrokowo – ruchowy, zwłaszcza motorykę małą. Uczniowie uczą się odczytywać, rozumieć symbole i znaki.