#Laboratoriaprzyszłości

W miesiącu listopadzie na lekcjach informatyki uczniowie klasy I-III mieli okazję dowiedzieć się jak działa drukarka 3d Flashforge Adveturer3. Z wielkim zainteresowaniem śledzili etapy wydruku modelu 3D.
W klasach IV-VI uczniowie wykonywali w programie Tinkercad model kubka na przybory szkolne. Dowiedzieli się m. in jak precyzyjne ustawić wymiary, jak wykonać otwory w tworzonym modelu 3D oraz jak ustawić podpory, aby drukarka mogła wydrukować ucho kubka. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały swoje projekty, niektórzy z nich umieszczali na modelach elementy ozdobne. Drukowany projekt to model stworzony przez Lenę Zawłocką z klasy VI (czas druku to 3h 55 min). Na grudniowych zajęciach uczniowie będą wykonywać kolejne projekty.