#Laboratoriaprzyszłości

W miesiącu grudniu uczniowie klasy V i VII wykonali w programie Tinkercad projekt choinki. Model wydrukowany to projekt Piotra Rożka czas trwania wydruku 2h 30min. W swoich pracach dzieci wykorzystały poznane wiadomości m in dotyczące: powielania, usuwania, zapisywania i grupowania elementów.

Uczniowie klas II-III wykonywali w programie Tinkercad projekty swoich imion.