Program „Czyste powietrze”

W dniach od 27 lutego do 3 marca 2023 r. jak co roku dzieci z naszego przedszkola i kl. „0” wzięły udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których obserwowały źródła dymu, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów, i przyczyn ich wydobywania się, zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów, dowiedziały się jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, gdy inni palą papierosy. W kolejnych etapach realizacji programu odbyła się rozmowa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dzieci wykonały wspólnie plakat „Ziemia w naszych rękach” oraz znaki „Zakaz palenia”. Najbardziej dzieciom spodobał się bohater programu – Dinuś więc pięknie namalowały jego portret. Nauczyły się też piosenki, która towarzyszyła im w czasie zajęć.