Moderujący rozmowę Jacek Tarnowski stworzył przyjazny klimat spotkania, które nie odbyłoby się bez wsparcia Jerzego Kaczorka z Warszawy i Grzegorza Bernaciaka, którzy kibicują gorąco powstającej w gimnazjum w Rudzie sekcji kajakowej.