Chór

Chór szkolny działa w szkole od roku 2000. Obecnie należą do niego uczennice:

  • Ewa Kumek 
  • Katarzyna Bąk
  •  Julia Orczyk
  •  Magdalena Gębura

Nasze chórzystki odnosiły również sukcesy poza szkołą

Kinga Klepacz i Agnieszka Różycka jako duet zdobyły I miejsce na Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej w Starachowicach w roku szkolnym 2014/15

I miejsce na Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Brodach 2015/16

II miejsce na Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Brodach 2016/17

Maja Pastuszka zdobyła I miejsce na Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Brodach 2015/16