Godziny otwarcia Punktu Doradztwa Zawodowego

POWIATOWY PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO

24 września 2018   – 15.00. – 18.00.

29 października 2018 –  15.00. – 18.00.

26 listopada 2018  – 15.00. – 18.00.

17 grudnia 2018 – 15.00. – 18.00.

28 stycznia 2019 – 15.00. – 18.00.

25 lutego 2019 – 15.00. – 18.00.

25 marca 2019 – 15.00. – 18.00.

29 kwietnia 2019 – 15.00. – 18.00.

27 maja  2019 – 15.00. – 18.00.

17 czerwca 2019 – 15.00. – 18.00.

Tel. 889 499 399