Nauczyciele

 

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Obecnie w szkole pracuje 18 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do wykonywania zawodu. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, wprowadzają nowe, aktywne metody nauczania, innowacje pedagogiczne.

 

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzie w roku szkolnym 2023/2024:

 

DYREKTOR:

mgr Ewa Stawiarska – nauczyciel geografii

 

mgr Beata Kryzińska – pedagog szkolny

mgr Anna Frynas – nauczyciel historii i religii

mgr Dorota Strojna – Imos – nauczyciel j. polskiego i języka niemieckiego

Anna Rafalska – Łodej –  nauczyciel j. angielskiego

mgr Anna Rycombel – nauczyciel matematyki 

mgr Iwona Górecka – nauczyciel – wychowawca świetlicy

mgr Hubert Stachura – nauczyciel biologii i wychowania fizycznego

mgr Marcin Kosmala – nauczyciel muzyki, plastyki, wychowania fizycznego

Bartłomiej Mąka – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr  Izabela Niekłań – nauczyciel informatyki i techniki 

mgr Anna Wacińska – nauczyciel chemii i przyrody

mgr  Małgorzata Szwugier – Wojtas – nauczyciel fizyki

mgr Aleksandra Różycka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – wychowawca klasy II

mgr Małgorzata Bujnowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – wychowawca klasy III

mgr Barbara Pikus – nauczyciel nauczania przedszkolnego – wychowawca klasy I

mgr Aleksandra  Kiepas – nauczyciel nauczania edukacji wczesnoszkolnej – wychowawca klasy 0

mgr Aneta Żelazny – nauczyciel nauczania przedszkolnego – przedszkole

mgr Anna Wyderska – nauczyciel nauczania przedszkolnego – przedszkole

Renata Goszczyńska – pomoc nauczyciela w przedszkolu

 

NAUCZYCIELE ZWIĄZANI ZE SZKOŁĄ W RUDZIE

Marzena Adamus  p. Bruchowa  

Mirosława Budzyń 

Krystyna Całka

Edyta Chodzyńska

Maria Cząstka *

Mirosława Długosz

Małgorzata Działak

Ewa Fogiel

Sławomir Franczyk

Anna Frynas *

Adela Gołyga

Iwona Górecka *

Irena Grudniewska

Józef Gruszecki

Elżbieta Józefowicz

Grzegorz Kania

Izabela Karwacka

Jowita Kaszuba-Lipa

Edyta Kornaś

Marcin Kosmala *

Jolanta Kosowska

Alicja Kozera

Justyna Krawczyk

Beata Kryzińska *

Grzegorz Księżak

Anna Kubala

Feliksa Kurek

Beata Kutera

Danuta Kwiecień

Iwona Lefek

Jolanta Leszczyńska

Katarzyna Loranty

Karolina Łepek

Włodzimierz Łygan

Ks. Leszek Mach

Ks. Stanisław Madej

Grair Magakian

Sylwia Makowska 

Andrzej Matynia

Wioletta Mazurek

Ks. Mariusz Molenda

Ks. Paweł Laskowski 

Anna Wacińska *

Zofia Mąka   Bartłomiej Mąka *  

Małgorzata Mergalska 

Monika Moskal

Elżbieta Mroczek

Katarzyna Niekłań

Magdalena Nowak

Zuzanna Olesińska

Monika Orman

Sylwia Pacek

Józef Pędzik

ks. Stanisław Piękoś

Barbara Pikus

Anna Rafalska–Łodej *

Alina Rączka

Robert Romański

Józef Rybczyński

Anna Rycombel *

Ks. Ryszard Witek

Hubert Stachura *

Ewa Stawiarska· – dyrektor szkoły *

Dorota Strojna–Imos *

Barbara Szwugier

Ewa Szychowska

Przemysław Śliwiński

Justyna Śpiewak

Teresa Usowska

Piotr Wilczyński

Barbara Wójcik

Katarzyna Zając

Ewa Zapała *

Bożena Zawłocka

Anna Zawłocka 

Agnieszka Zwada 

Robert Ziewiecki

Lidia Zięba 

Helena Ździebło

Gustaw Życiński