Ogłoszenie dla rodziców

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca ZUS. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny — czyli wyprawki szkolnej. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.  Pieniądze  wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy.

Rodzice — bez względu na dochody — mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

ZUS O/Kielce organizuje od 1 lipca 2021 mobilne punkty informacyjne w siedzibach urzędów miast i gmin głównie tam, gdzie nie ma placówki ZUS.  Od września istnieje możliwość przyjazdu pracowników ZUS do szkoły by rodzice, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez internet, mogli to uczynić. Akcja w zależności od ilości osób  trwa 2-3 godziny.

Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani tą informacją. Szkoła może udzielić wszelkich informacji na ten temat. Zainteresowane osoby proszę o kontakt u dyrektor szkoły.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Szkółka kajakarska 2021

Jak co roku uczestniczymy w organizacji szkółki kajakarskiej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brody. Cieszymy się że jako szkoła możemy wspierać tak ciekawe i atrakcyjne zajęcia.

Zakończenie roku w przedszkolu

Chociaż słońce jasno świeci. Trochę smutne są dziś dzieci. Bo koniec roku, przedszkola mija czas. Teraz wakacje czekają nas.

9 lipca 2021 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku i żywiołach szybko minęło, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyła Pani Dyrektor oraz rodzice.

DLA DZIECI I RODZICÓW
ŻYCZĄ DYREKTOR I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDZIE