Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY

Beata Kryzińska

GODZINY   PRACY   PEDAGOGA  SZKOLNEGO W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024

 

Godziny pracy:

Wtorek       8.00 – 13.00

Środa          8.00 – 11.00

Czwartek    8.00 – 14.00

 

Drogi Uczniu,

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

– Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami, rówieśnikami, rodzicami.

– Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

– Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

– Chciałbyś z kimś porozmawiać.

– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Pedagog szkolny ( to według ? Encyklopedii pedagogicznej?) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega praca pedagoga, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami ( opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowana pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami ( opiekunami prawnymi), udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież.
 • Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych nauczania indywidualnego.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji ( spotkania, prelekcje) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.
 • Współpracę z poradnia psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa).
 • Prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga szkoły oraz ewidencję młodzieży zawierającą dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.
 • Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
 • W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno wychowawczy szkoły, jak : – Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, – Ośrodkiem Pomocy Społecznej, – Komendą Policji, – Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, – Kuratorami sądowymi, – Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.

CYTATY do przemyślenia

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.?

Johann Wolfgang von Goethe

Istnieć to znaczy zmieniać się, zmieniać się to znaczy dojrzewać, dojrzewać to znaczy stwarzać siebie nieustannie na nowo.

Bergson

O przyjaźni

Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek.

Addison Joseph

Cechy dobrego przyjaciela:

dotrzymuje słowa

jest wierny wspólnym ideałom

potrafi dochować tajemnicy

Cieszy się z sukcesów przyjaciela

Nie obgaduje za plecami

Dzieli się nawet drobiazgiem.

Pomaga w każdej potrzebie.

Nie opuszcza w  biedzie

Potrafi cierpliwie słuchać

Jest bezinteresowny

Wspiera w troskach.

Dekalog przyjaźni:

Przyjaźń – to trudny temat; w burzliwych sporach często wypacza się jej sens. Oto dziesięć przykazań, które pomogą zweryfikować to, co o przyjaźni dotąd myślałeś

 1. Przedstawiaj się takim, jaki jesteś  twój wizerunek jest piękny, o ile ty sam go pierwszy zaakceptujesz. Przyjacielowi jesteś w stanie dać tyle siebie, ile zdołałeś w sobie poznać i pokochać.
 2. Nawet w najgorszym z bliźnim jest coś ważnego i pozytywnego  spróbuj to odkryć.
 3. Jeżeli przyjaciel nie szuka ciebie  ty poszukaj jego.
 4. Nie angażuj swoich sił we współzawodnictwo z przyjacielem  za to połącz się z jego siłą.
 5. Przebaczenie jest największą próbą sił, przebaczaj i z całego serca ciesz się przebaczeniem innych.
 6. Jeżeli chcesz wyładować się, pośmiać, albo wypłakać, nie wstydź się przyjaciela!
 7. Twój przyjaciel ma imię. Nie zapominaj jakie.
 8. Jeżeli pomylisz się, ale umiesz się do tego przyznać, jesteś wielki.
 9. Nie chciej, aby twoje zdanie wyparło wolę innych.
 10. Dobra pamięć jest wrogiem przyjaźni, jeśli zapominasz o zobowiązaniach, ważne jest, żebyś nie pamiętał o przykrościach.

10 zasad dobrego koleżeństwa

Nie wypowiadaj na głos wszystkiego, co ci przychodzi do głowy. Zwróć uwagę na to, jak mówisz, bo to jest często ważniejsze od tego, co mówisz.

Jeśli coś obiecujesz obiecuj ostrożnie i zawsze dotrzymuj swoich obietnic, bo jest to podstawą zaufania, przyjaźni i koleżeństwa.

Bądź uprzejmy. Jeśli masz do powiedzenia coś miłego zawsze to powiedz. Pochwal czyjąś pracę, doceń czyjeś starania. Nie przesadzaj bądź w tym naturalny.

Okazuj koleżankom i kolegom swoje przyjazne zainteresowanie, nich każdy w twojej obecności czyje się, że jest dla ciebie ważny.

Bądź pogodny jeśli jest okazja- uśmiechaj się do ludzi.

Staraj się słuchać, a słuchając patrz na tego kto do ciebie mówi, nie wtrącaj się nie na temat, ale daj znać, że słuchasz np. kiwając głową, zadając drobne pytania.

Pozwól innym mieć swoje zdanie koleżeństwo nie oznacza, że musicie myśleć tak samo i lubić to samo.

Jeśli nie odpowiada ci czyjeś towarzystwo po prostu go unikaj, zamiast wdawać się w kłótnie, wyśmiewać czy obmawiać.

Nie mów komuś tego, czego sam nie chciałbyś usłyszeć o sobie.

Jeśli komuś nie odpowiada twoje towarzystwo  nie narzucaj się.

Pamiętaj !!!

Tylko swoim zachowaniem możesz zmienić swoje kontakty z innymi.

To proste!

Zachowuj się tak, aby innym było przyjemnie w twoim towarzystwie.

Jak skutecznie radzić sobie z problemami?

Procedura rozwiązywania problemów:

 1. Zastanów się co jest problemem w danej sytuacji i czy masz wpływ na zmianę.
 2. Postaw sobie realne cele. Sposób, w jaki stawiamy sobie cele ma decydujący wpływ na efektywność ich realizacji. Formułuj więc cele pozytywne i mierzalne.
 3. Zrób plan działania:

– Jakie umiejętności są mi potrzebne do osiągnięcia tego celu?

– Jaka wiedzą powinienem dysponować?

– Co może zahamować postęp?

– Czy istnieje lepszy sposób rozwiązania postawionych zadań?

 1. Oceń skuteczność działania.

Asertywne odmawianie, czyli jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś namawia Cię do czegoś, na co nie masz ochoty:

 1. Po prostu powiedz nie.

– Miej wyprostowana postawę ciała.

– Patrz w oczy osobie, która cię namawia.

– Mów pewnym, zdecydowanym głosem.

Wyraźnie powiedz  nie.

2. Odejdź.

3. Zignoruj.

4. Podaj powód.

5. Zmień temat.

6. Zażartuj.

7. Oburz się.

8. Powiedz komplement

9. Zaproponuj coś lepszego, innego, rzuć wyzwanie.

„Szkoła przetrwania”

Chodzenie do szkoły nie musi być koszmarem. Ba! Może być nawet przyjemnie – o ile poznasz i wprowadzisz w życie kilka patentów. Wtedy na pewno poradzisz sobie w ekstremalnych warunkach szkoły.

Dobra organizacja

Zapakuj plecak i naszykuj ubranie wieczorem poprzedniego dnia. Unikniesz wtedy porannych poszukiwań czystej bluzki i będziesz mógł pomarudzić w łóżku dziesięć minut dłużej.

Szkolna szata

Jak cię widzą, tak cię piszą! To przysłowie jest bardzo prawdziwe. Ludzie oceniają cię po wyglądzie, a w szkole ocena twojego stroju może wpłynąć i na ocen Nie polecam fartuszka, ale twój szkolny strój nie powinien zwracać na siebie uwagi. Źle wpływają na ocenę nauczycieli zbyt krótkie spódniczki, bluzki odsłaniające pępek itp. Ubieraj się modnie, ale nie ekstrawagancko.

Bratnia dusza

Nic tak nie pomaga przetrwać szkolnej niedoli, jak przyjaciel od serca. Jeżeli udało ci się znaleźć taką koleżankę, masz wiele szczęścia! Jeśli nie, to wiedz, że szczęściu można pomóc. Bądź miły, wesoły, uczynny ( poczęstuj kanapką, pomóż w lekcjach ), a koleżanki i koledzy będą do ciebie lgnąć.

Praca domowa na wesoło

Odrabianie lekcji wcale nie musi być przykrym obowiązkiem. Można pogodzić przyjemne z pożytecznym i po lekcjach spotkać się z koleżankami ( każdego dnia u innej). Przysłowie mówi, że co dwie głowy to nie jedna, więc zadania lekcyjne powinniście zrobić w tempie ekspresowym i wystarczy wam czasu na ploteczki.

Szkoła radości

Szkoła może być miejscem, które odwiedza się z przyjemnością. Koniec końców, co może być fajniejszego od spędzania całego dnia z koleżankami i kolegami!. Jednak wiele zależy od twojego nastawienia. Nie myśl o szkole, jak o czymś strasznym, a potraktuj ją jako inną formę zabawy. Zobaczysz, kiedyś jeszcze za nią zatęsknisz…

Szkolny teatr

Marzysz o tym, by stanąć w światłach reflektorów? Na co czekasz? Możesz zostać gwiazdą teatru szkolnego. Jeśli w szkole nie ma czegoś takiego, to sama załóż. Na pewno nauczyciele i dyrekcja poprą twoje działania, znajdziesz też wielu kolegów, którzy zgłoszą się do ciebie po role. A przed tobą stanie szansa zrobienia kariery w szkole, a może i na większą skalę.

Przemóż się i przemów

Jeśli na lekcjach siedzisz cichutko jak myszka i boisz się zabrać głos, bo wydaje ci się, że inni mają więcej do powiedzenia – musisz to zmienić! Nauczyciel docenia nie tylko wiedzę i inteligencję. Aktywność na lekcji może mieć znaczący wpływ na twoje oceny, a i koledzy zaczną cię bardziej szanować za odwagę i własne zdanie.

Pięć wymówek, w które żaden nauczyciel nie uwierzy:

 1. Pan/ Pani tego nie zadała!
 2. Umiałam, ale zapomniałam.
 3. Byłam chora ( na lenistwo).
 4. Pies zjadł mój podręcznik.
 5. Zapomniałam zeszytu z pracą domową.

Pięć rzeczy, które złoszczą nauczycieli:

 1. Spóźnianie się na każdą lekcję.
 2. Wpatrywanie się w okno w czasie lekcji. Obecność ciałem im nie wystarczy!
 3. Gadanie na lekcji – doprowadza do szewskiej pasji nawet najłagodniejszego nauczyciela.
 4. Ciągłe zapominanie podręcznika, zeszytu, czy innych pomocy naukowych.
 5. Liściki i śmiechy – nauczyciel to też człowiek, który może pomyśleć, że bawicie się jego kosztem.

SAVOIR – VIVRE· DLA KAŻDEGO CZYLI KULTURA DNIA CODZIENNEGO

UPRZEJMOŚĆ

Obowiązuje nas zawsze wszędzie i wobec każdego. Zyskuje nam sympatię i poważanie w stosunkach międzyludzkich, znakomicie ułatwia nam życie.

Świadczą o tym:

 • trzy magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję
 • łagodny ton tzn. zawsze rozmawiać łagodnym i ciepłym tonem
 • uważne słuchanie – przypomina nam o tym stare arabskie przysłowie „ Mamy tylko jedne usta i dwoje uszu”

PUNKTUALNOŚĆ

Zapewnia porządek w naszym życiu i ułatwia wzajemne kontakty międzyludzkie. Dlatego wszyscy chcemy, aby punktualność była cechą wszystkich ludzi.

UŚMIECH

Odzwierciedla on nastrój człowieka, jego stosunek do innych ludzi. Uśmiech jednak uśmiechowi nie jest równy. Spotykamy się z uśmiechem bezczelnym i fałszywym, ironicznym i obłudnym. Nie ułatwia on kontaktów, wręcz przeciwnie – utrudnia je i komplikuje. Uśmiech sprzyja wytworzeniu dobrej atmosfery, łagodzi nieporozumienia – jeśli jest ciepły, przyjacielski, serdeczny i życzliwy.

ŻYCZLIWOŚĆ

Jest niezbędnym elementem w układaniu dobrych stosunków miedzy ludźmi. Brak jej uwidocznia się niemal na każdym kroku. Życzliwość to bardzo dobra cecha człowieka, polega ona na wczuciu się w sytuację innych i chęć okazania pomocy.

DYSKRECJA

Człowiek dyskretny nie wnika w sprawy innych ludzi, gdy jednak zetknie się z nimi, wyczuje, czego nie należy widzieć lub słyszeć i powtarzać innym.

JAK SIĘ PODAJE·RĘKĘ?

Ten symboliczny gest może wyrażać szacunek, przywiązanie, życzliwość, dumę, przyjaźń, obojętność, lekceważenie. Niekiedy kobieta podając mężczyźnie rękę podnosi ją zbyt wysoko, wskazując w ten sposób, że oczekuje ucałowania. Są i tacy mężczyźni, którzy nie całują kobiety w rękę. I jak w takiej sytuacji poczuje się kobieta A jak mężczyzna Gdy nasi znajomi lub przyjaciele siedzą po drugiej stronie , np. stołu, nie wyciągamy ręki ponad stołem. W takiej sytuacji przywitanie ograniczamy do skinienia głową. Gdy nasze ręce są brudne i nie nadają się do podania, grzecznie przepraszamy mówiąc: „ Przepraszam, ale mam brudne ręce”.

KTO KOMU· PIERWSZY PODAJE RĘKĘ?

Kobieta pierwsza podaje rękę mężczyźnie. Starszy podaje rękę młodszemu.

ZASADY UBIORU

Strój powinien być staranny, dostosowany do pory dnia i okoliczności. Świadczy on o zamiłowaniu do porządku, estetyki i daje dobre samopoczucie. Jest oznaką poszanowania, godności własnej i innych.

JAK SIĘ UBIERAĆ?

Wszystkie ubrania powinny być czyste, odprasowane i znajdować się w idealnym porządku. Nie sugerujemy się wyłącznie modą. Przy wyborze ubrań patrzymy na swój wiek, wzrost, kolor skóry, włosów itp. Staramy się dobrać ubiór do każdej okazji. Odpowiednio dobieramy wszystkie dodatki.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PRZY STOLE?

Zachowanie odpowiedniej kultury przy stole polega na nie sprawianiu brzydkiego, odpychającego widoku, niekorzystnie· wpływającego na podstawowe zmysły człowieka – wzrok i słuch.

To znaczy, że nie powinniśmy:

 • ·mlaskać
 • ·nakładać zbyt dużych porcji na talerz
 • nabierać sporych kęsów na widelec
 • utrzymywać na swoim talerzu nieład