Punkty doradztwa zawodowego

POWIAT STARACHOWICKI
SZKOŁA IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA TELEFON KONTAKTOWY E-MAIL
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W STARACHOWICACH UL. SŁONECZNA 1A,  27-200 STARACHOWICE AGATA WZOREK   504 239628 agata.wzorek@sp12.starachowice.eu
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH UL. INŻYNIERA WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO 14, 27-200 STARACHOWICE JUSTYNA ŻŁOBECKA   889 499399 justynazlobecka@vp.pl