UKS

 

KLUB SPORTOWY„MARATOŃCZYK”

I. Sprawy organizacyjne.

Uczniowski Klub„Maratończyk” działający przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie, działa w oparciu o statut zawierający plan pracy realizowany w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa. Od dwóch lat lub rozszerzył działalność o sekcję kajakową wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom uczniów i rodziców. W skład Zarządu Klubu wchodzą:

II. Działalność sportowa.

Zajęcia w sekcji piłki siatkowej prowadzone są przez p. Bartłomieja Mąkę, zajęcia piłki nożnej prowadzone są przez p. Huberta Stachurę.

W czasie wakacji prowadzona jest szkółka kajakarska prowadzona przez instruktorów kajakarstwa z Warszawy. Obecnie troje nauczycieli zdobyło uprawnienia instruktorskie. Szkoła posiada przygotowaną kadrę instruktorską i profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć. Zajęcia będą się odbywać na wspaniałym akwenie przyległym do naszej szkoły w czasie wakacji, jak również prowadzone będą kursy teoretyczne dla młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego.