Zadania klasa VII

Zadanie 1

W załączonym pliku dodaj spis treści, który ma się znajdować na końcu dokumentu, oraz numery stron, wyrównaj tekst do prawej i do lewej.

Zadanie 2

Wykonaj program imprezy sportowej z uwzględnieniem zawijania tekstu, dodaj tabelę z wynikami.